Lederskab

Alt handler om at afklare forventninger samt at påvirke enkeltpersoner og grupper til at handle i overensstemmelse med de fælles forventninger.


Lederskab er enkelt!

Alt er enkelt, hvis du er klar over, hvordan man gør det. Det gør vi hos MW Group.

På samme tid er vi meget ydmyge overfor, at ledelse kan være vanskelig og nogle gange endda ganske overvældende.Udvikling af lederskab, UL

Udvikling af lederskab er den ledelsesmodel og den ledelsesform, der har størst effekt på individuel udvikling blandt medarbejderne og på det organisatoriske resultat set over tid.
Ud over at udvikle lederskab kaster UL også lys på konventionel ledelse og destruktiv ledelsesadfærd.


En udviklingsleder er:
En rollemodel som er autentisk med et tydeligt værdisæt; og er et forbillede rollemodel, som viser ansvar og tager ansvar.
En person iser empatisk omtanke ved at give støtte og ved at konfrontere.
Et individ der er inspirerende og motiverende ved at tilskynde til deltagelse og aktivt fremmer kreativitet.