Gruppeudvikling

Mennesker er organiseret gruppevis for at levere resultater – sammen. For at resultaterne skal være bæredygtige på lang sigt, kræves der fokus på nøglefaktorerne: Rentabilitet, effektivitet, kvalitet og velvære. Vi kan prioritere en af dem på kort sigt – men aldrig på langt sigt.


Om gruppeudvikling

Nogle grupper leverer høj effektivitet, kvalitet og genererer stor trivsel blandt ansatte. De formår også ofte at gøre det over tid.
Andre grupper leverer dårligere samlede resultater. Desværre er det også over tid.

Ud over individet er den mindste enhed i virksomheden – gruppen eller teamet, som udgør hverdagen for dem, der leverer resultaterne.
Det er også her, at det største potentiale og påvirkelighed eksisterer for den daglige evne til at levere et langsigtet, bæredygtigt resultat.

Gruppens udviklingsfaser

Grupper udvikler sig i flere trin eller flere faser.

Fase 1 Sikkerhed og samhørighed
Fase 2 Opposition og konflikt
Fase 3 Tillid og struktur
Fase 4 Arbejde og produktivitet (High Perfomance Teams)
(Fase 5 Afslutning)

Susan Wheeland, IMGD, Integrative Model for Group Development

Forskningsresultat.

Der bliver fortløbende forsket i begrebet modne grupper/teams.

Modne grupper (som er i fase 3 og 4):

Øget trivsel – dvs. højere jobtilfredshed, lavere følelsesmæssig udmatning og lavere sygefravær

Øget effektivitet – dvs. modne grupper arbejder mere effektivt

Bedre beslutninger – dvs. bedre beslutninger grundet øget deltagelse, åbenhed og fokus

Øget kundetilfredshed – dvs. mere modne grupper rangeres højere i kundeservice

Modne grupper (som er i fase 3 og 4):

Øget trivsel – dvs. højere jobtilfredshed, lavere følelsesmæssig udmatning og lavere sygefravær

Øget effektivitet – dvs. modne grupper arbejder mere effektivt

Bedre beslutninger – dvs. bedre beslutninger grundet øget deltagelse, åbenhed og fokus

Øget kundetilfredshed – dvs. mere modne grupper rangeres højere i kundeservice

Resultatet bliver bedre i organisationen

Derudover øges samhørigheden på grund af den øgede indtjening og det forøge velvære

70% af alle grupper passerer aldrig fase 2 og bliver modne grupper endsige teams med et højt præstationsniveau

bliver bedre i organisationen

Derudover øges samhørigheden på grund af den øgede indtjening og det forøge velvære

70% af alle grupper kommer aldrig højere end fase 2 og bliver modne grupper endsige teams med et højt præstationsniveau.


Processen

Vi har en veludviklet og velfungerende proces til at få en eksisterende arbejdsgruppe til at blive en moden gruppe og et højtydende team. Vi bruger digital support i form af Teambook for at udviklingen skal blive en del af hverdagen. Med Teambooks-hjælp kan en af vores lederskabskonsulenter måle, følge op, træne, støtte og belønne en gruppes udvikling på afstand.


Susan Wheeland, IMGD, Integrative Model for Group Development

Uddannelsesansvarlig:

Mattias Anger

Mattias har 17 års erfaring som chef, leder og officer i det svenske amfibie-korps. Han er major af rang baggrund som professionel officer i de svenske væbnede styrker med 17 års erfaring i Amfibious Corps som leder og leder og er major i graden. Mattias har udviklet grupper og ledere siden 1996.
Indledningsvis i det svenske forsvar og sidenhen i erhvervslivet, i offentlige myndigheder og organisationer.
Mattias har mange års undervisningserfaring og har undervist i taktik og lederskab ved Militärhögskolan Karlberg i Stockholm – og derudover i arbejdsstyring og projektledelse på professionshøjskolen Nackademin ved Stockholm.

Mattias er blandt andet certificeret i Bilbin Teamskills, Developmental Leadership, GDQ, Teambook, Mebook og Lead Forward.

Mattias Anger