Advisors


Joe Anderson

Joe Anderson har over 35 års erfaring i US Army. Han har været chef for enheder fra kompagnistørrelse og op til korpsstørrelse.
Som generalløjtnant var han ansvarlig for planlægning og operationer i US Army samt dennes indsættelse i forbindelse med naturkatastrofer. Som Senior Advisor forstærker Joe MW Group´s tjenester, især i interoperabilitet mellem forsvaret i Danmark, Finland og Sverige samt ved civile organisationer.

Joe er en værdsat foredragsholder ved bl.a. Försvarshögskolan i Sverige og Handelshögskolan i Sverige samt på flere universiteter i USA.


Jens Mandøe

Jens Mandøe er pensioneret oberstløjtnant med mere end 35 års erfaring fra Forsvaret – herunder chef for en mekaniseret infanteribataljon, chef for Jægerkorpset, chef for en pansret armegruppe i Bosnien, dansk seniorrepræsentant ved USCENTCOM, chef ved en afdeling af Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelse samt dansk repræsentant ved NATO-hovedkvarteret.

Jens Mandøe er pensioneret oberstløjtnant med mere end 35 års erfaring fra Forsvaret – herunder chef for en mekaniseret infanteribataljon, chef for Jægerkorpset, chef for en pansret armegruppe i Bosnien, dansk seniorrepræsentant ved USCENTCOM, chef ved en afdeling af Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelse samt dansk repræsentant ved NATO-hovedkvarteret.

I de sidste 15 år har Jens som selvstændigt erhvervsdrivende været sikkerhedskonsulent nationalt såvel som internationalt.

Ved MW Group er Jens Senior Executive Advisor med fokus på ledelse, management og strategi, hvor han kombinerer sin brede erfaring fra Forsvaret med sit netværk indenfor forsvarsindustrien og andre civile sektorer.


Arto-Pekka Nurminen

Arto-Pekka har igennem tre årtier forrettet tjeneste i det finske forsvar som leder af flere enheder, som stabsofficer – og som militærattache i Paris. Han har en dyb indsigt i det finske forsvar og dets operationelle processer.
Derudover har han en bred forståelse for nordisk og internationalt forsvarssamarbejde, især inden for fælles operationer, uddannelse samt materielt og industrielt samarbejde.

Med sit omfattende netværk i den finske forsvars- og sikkerhedsindustri kan Arto-Pekka bruge sin ekspertise til at levere markedsplatforme til nye såvel som voksende virksomheder inden for sikkerheds- og forsvarssektoren.


Lars Johansson

Lars er født I 1963 og har tidligere været direktør for flere store virksomheder i Danmark. Som eksempel kan nævnes SAS Ground Service, Atea, Systematic og Hedeselskabet.

Lars er uddannet Oberstløjtnant (reserveofficer) fra Hæren, hvor han fortsat gør tjeneste flere uger om året. Han er endvidere uddannet som datamatiker, diplomleder og har en MBA med fokus på forandringsledelse. Han har endvidere en længerevarende bestyrelsesuddannelse fra CBS.

Lars arbejder nu som professionelt bestyrelsesmedlem, som executive advisor og som investor. Han er en særdeles erfaren erhvervsmand med spidskompetence inden for ledelse, digitalisering, strategisk implementering og organisatorisk effektivitet. Privat bor han i Danmark i nærheden af Århus, er gift og har 3 børn.

 

 

 

 

 

Bjarne Lyngsø

Med en lang karriere i dansk og internationalt erhvervsliv, hvoraf 15 år internationalt indenfor telekommunikation på topledelsesniveau og 18 år i det danske forsvar, har Bjarne udviklet en solid ballast af faglig viden, praktisk erfaring på strategisk, taktisk og operativt niveau. Salg og internationalisering er kerne- og fokusområder.

Bjarne arbejder målrettet med værdier, høje ambitioner og med et særligt drive for at omsætte strategi til eksekvering. I Bjarnes professionelle arbejde fornægter hans militære baggrund sig ikke. Der anvendes bl.a. analyse- og strategimodeller, som er hentet i den militære verden, som herefter justerer til den civile forretningstilgang.  Bjarne er Major af reserven og tilknyttet SOKOM som rådgiver.